Idrott för alla

Att alla oavsett förutsättningar får chansen att idrotta och stanna länge är viktigt. Ju fler utbildade barn och ungdomsledare vi har, desto mer ökar chansen till just detta.

I förra veckan utbildade sig IFK via samarbete med SISU Idrottsutbildarna och Parasportförbundet till att bli en idrottsledare för alla. Fokus låg på barn och ungdomar med NPF-diagnos (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Vi kommer också att med start i april delta i fredagssport som är en del av projektet Inspelet http://www.parasport.se/Distrikt/orebrolan/Nyheter/Egnanyheter/tillganglighetspris.

Gå gärna in och läs mer här, och vid frågor eller intresse  i din förening kontakta mig på
Thomas.malmgren@sisuidrottsutbildarna.se

/TM