Värt att notera

I och med att det nya transferfönstret öppnade 1/5, gäller en del nya regler vid spelarövergångar. Vi har redan tidigare presenterat dem, men det kan kanske vara lämpligt att på nytt peka på en stor förändring jämfört med tidigare.

Den stora skillnaden är då att alla spelare som nu byter klubbtillhörighet ska registreras hos SHF, dvs Svenska Handbollförbundet, i deras s k transferregister. Det innebär att även spelare som exempelvis inte spelade under föregående säsong, och som det tidigare inte krävdes någon tranferregistrering för, nu ska ska registreras om de byter klubb. Övergången räknas dock som fri transfer, dvs det är ingen kostnad förknippad med övergången.

Den här regeln bör innebära att vissa förargliga misstag undviks, typ att spelaren i SHF:s register ligger kvar i sin gamla förening, men spelar i en ny klubb. Sådant har ju hänt.

Sist men inte minst bör det här också innebära att en del spelare blir påminda om att den gamla mejladressen, numera kan kännas lite obsolet.

//K