Studier och handboll i Örebro

När du vet om du kommmit in på utbildningen. Hör av dig om du vill vara med och spela med oss!

Thomas Malmgren
0739-95 39 55
thomas.malmgren@orebrohandboll.com