Bilder

Bilder signerade Daniel Lubner, eller där det på annat sätt framgår att Daniel är den som har fotograferat, har IFK Örebro Handboll fått ett exklusivt tillstånd att publicera.  Den/de som vill vidareförmedla de av oss använda bilderna, bör kontakta Daniel angående eventuell copyright.
Kontakt: https://www.retouchedreality.com/
eller info@retouchedreality.com