Frilägga

Hämtat från SHF:s tävlingsbestämmelser

//K