Grundstenen

IFK Örebro handboll har som i ett led att stärka föreningen startat upp projektet Grundstenen i samarbete med SHF och mellansvenska handbollsförbundet via projektledare Ramon Lauren samt SISU idrottsutbildarna. Projektet innebär att en grupp med personer från olika delar av vår förening arbetar med föreningsutveckling, tittar på policys och förnyar dessa. I och med att föreningen växer så det knakar med nystartad verksamhet i bland annat Adolfsberg och Brickebacken finns stort behov av att se över det organisatoriska arbetet. Exempelvis så kommer en ny gemensam hemsida där alla IFK:s delar får plats att inom kort lanseras. Vid intresse för det pågående arbetet, hör av dig till Thomas Malmgren