Augusticupen ställs in

IFK Örebro Handboll har efter en noggrann analys kommit fram till att vi inte kan genomföra årets Augusticup. Bakom beslutet ligger framförallt de krav som ställs på organisatoriska resurser. Som utlovats kommer därför anmälningsavgifterna nu att återbetalas. I de fall som vi saknar uppgifter om plusgiro- eller bankgirokonto att göra utbetalningen till, så kommer vi att kontakta de föreningarna separat. Återbetalningarna kommer att ske så skyndsamt som möjligt.
Vi har full förståelse för att vårt beslut kan innebära att försäsongens planering blir lidande, vilket vi beklagar. För alla vill vi ju spela och titta på handboll!
För de föreningar som är intresserade, kan vi därför meddela att ÖSK Herrhandboll avser att arrangera en egen cup under de dagar som var planerade för Augusticupen. ÖSK Herrhandboll kommer att skicka ut brev till samtliga föreningar och efterhöra intresse att delta. Kontakt och anmälningar till ÖSK:s cup kan ske till ÖSK Herrhandbolls ordförande Jerker Lindgren på 076-5514901, eller Jerker.lindgren@orebro.se
Vi påminner de föreningar som har gjort bokningar av boende mm, om ni inte avser att delta i ÖSK:s cup, att reglera detta!
De som vill ha ytterligare information, är välkomna att kontakta mig på
0706-03 13 83, eller Niklas.Isaksson@orebrohandboll.com

Vänliga hälsningar
Niklas Isaksson
Ordförande
IFK Örebro Handboll