Inställda matcher och träningar

Med anledning av skärpta allmänna råd som från och med den 3 november gäller i regionerna Halland, Örebro och Jönköping har Svenska Handbollförbundet tagit beslut om vad som gäller handbollsverksamheten i dessa regioner.
 • Verksamhet som riktar sig till spelare födda 2005 och senare: träningar kan fortsätta, men ej matcher. Dock gäller att:
  • minimera den fysiska kontakten
  • undvik att resa med kollektivtrafik
  • träna utomhus om det går 
 • Verksamhet som riktar sig till äldre spelare än ovan nämnda ska pausa all verksamhet, det gäller träning såväl som match. Observera att detta ej gäller Handbollsligan, SHE och Allsvenskorna.

  Observera att dessa beslut gäller till och med den 24 november. Beslut kan komma att förlängas och/eller skärpas ytterligare.

  https://www.svenskhandboll.se/Nyheter/HandbolliSverige/beslutpgaskarptaradihallandorebroochjonkoping/