Information om seniorserier med anledning av coronapandemin

Svenska Handbollförbundet presenterade den 17/12 ett antal beslut angående det nationella seriespelet.

“SHF är medvetet om att det är många som oroas av läget till följd av pandemin och att ett återupptagande av seriespelet känns avlägset. Vi har dock fortfarande ambitionen att slutföra våra serier för seniorer och har tagit fram tre alternativa datumplaneringar för våren. Varje alternativ har ett startdatum för matchspel som vi har lagt in, med förhoppning om att vi tills dess har fått nya direktiv som gör det möjligt att börja spela.”

Alternativen innebär bl a följande:

Alternativ 1
Den första datumplaneringen aktiveras idag. Handbollsligan, SHE och de två allsvenska serierna fortsätter att spela enligt ursprunglig planering. Kval till Handbollsligan respektive SHE ligger kvar enligt ursprunglig planering.

Seniormatcher från division 1 och nedåt får inte spelas före 2021-02-01. Seriespelsperioden förlängs fram till 2021-05-10, vilket frigör utrymme för fem spelomgångar. Kval till damallsvenskan och kval till damer division 1 stryks. Kvalstrecken i berörda serier tas bort.

Alternativ 2
Om spel enligt alternativ 1 inte blir möjligt aktiveras alternativ 2. Besked om detta kommer att meddelas senast 2021-01-25. Handbollsligan, SHE och de två allsvenska serierna fortsätter att spela enligt ursprunglig planering. Kval till Handbollsligan respektive SHE ligger kvar enligt ursprunglig planering.


Seniormatcher från division 1 och nedåt får inte spelas före 2021-03-01. Alla serier från division 1 och nedåt omvandlas till enkelserier. Tidsperioden att slutföra dessa enkelserier blir 2021-03-01 – 2021-04-11. I detta alternativ genomförs de kvalspel som ströks i alternativ 1, dock i bantad form. Kvalspelsperioden är 2021-04-12 – 2021-05-02. Planering för detta kval presenteras senast 2021-01-25.

Alternativ 3
Om spel enligt alternativ 2 inte blir möjlig aktiveras alternativ 3. Besked om detta kommer att meddelas senast 2021-02-22. Handbollsligan, SHE och de två allsvenska serierna fortsätter att spela enligt ursprunglig planering. Kval till Handbollsligan respektive SHE ligger kvar enligt ursprunglig planering.

Seniormatcher från division 1 och nedåt får inte spelas före 2021-03-22. Alla serier från division 1 och nedåt spelas som enkelserier. Kval till damallsvenskan och kval till damer division 1 stryks. Kvalstrecken tas därmed bort.

_
Om spel enligt alternativ 3 inte blir möjligt kommer seriespelet för division 1 och nedåt att avvecklas och lagens serienivåer säsongen 2021–2022 att vara desamma som säsongen 2020–2021. För lag som har dragit sig ur gäller dock de ordinarie tävlingsbestämmelserna gällande inplacering i serieträdet
_

Den fullständiga texten finns hos Svenska Handbollförbundet.

//K