Barn & ungdomshandboll

Kom ihåg att IFK har en blommande barn och ungdomsverksamhet.
Flickor 09/10 samt flickor 11/12 tränar i Tullängsskolan.

Pojkar & flickor 13/14 samt pojkar och flickor 15/16 tränar i Adolfsbergsskolan.

För mer info kontakta thomas.malmgren@orebrohandboll.com

Alla är välkomna!