‘20220616 Handboll träning 220616_0117 – Daniel Lubner’