‘20220616 Handboll träning 220616_0126 – Daniel Lubner’