20220616 Handboll träning 220616_0136 – Daniel Lubner