Neonom AB fortsätter stödja oss även säsongen 23/24

“Neonom är ett verkstadsföretag med inriktning på drift av exempelvis värmeanläggningar och mekaniskt underhåll inom industrin.”

Vi tackar Neonom AB för det fortsatta stödet!