Avgifter

Säsongskort 22/23
Säsongskortet kostar 900 kr och gäller då IFK:s alla hemmamatcher i allsvenskan säsongen 22/23.

Entréavgifter per match i allsvenskan, säsongen 22/23
Ordinarie pris är 100 kr/person
För medlemmar är entréavgiften 60 kr/person
Studenter, ungdomar under 18 år och pensionärer, 60 kr/person
Innehavare av veterankort (FN-tjänstgöring) 60 kr/person
För de som är under 15 år gäller fri entré.

Medlemsavgifter säsongen 22/23
200 kr/medlem
300 kr/två medlemmar
400 kr/familj, max 5 personer.

Betalning av säsongskort och medlemsavgifter
Plusgiro 11 97 51-6.

OBS, ange namn, adress och vad betalningen avser! Personliga säsongskort kommer att skickas ut.

Träningsavgifter
Uppgifter om de träningsavgifter som gäller för de olika lagen, lämnas av lagens kontaktpersoner.