Avgifter

Medlemsavgifter för 2020
200 kr/medlem och år
300 kr/två medlemmar och år
400 kr/familj, max 5 personer, och år.

Entréavgifter vid seriematcher i div 1 norra, säsongen 20/21
För medlemmar är entréavgiften 40 kr/person och match
Ordinarie pris är 80 kr/person och match
Studenter, ungdomar under 18 år och pensionärer, 40 kr/person och match
För de som är under 15 år gäller fri entré.

Träningsavgifter
Bollkul, 200 kr/deltagare och termin, Helår 400 kr
Flickor 09-10, 400 kr/deltagare och termin. Helår 800 kr
Div 3, 700 kr/spelare och termin. Helår 1 400 kr

Div 1, 1 250 kr/spelare och termin. Helår 2 500 kr.

Betalning av avgifter ska ske till
Swish 123 467 78 86 eller plusgiro 11 97 51-6
OBS! Ange lag/grupp, namn och vad betalningen avser.

Föreningen använder digitala medlemskort via programmet Cardskipper. När medlemsavgiften är betald, så mejla till niklas.isaksson@orebrohandboll.com och meddela vilket namn och mobilnummer som medlemskortet ska vara kopplat till!