F09/10 och F11/12

Flickor 09/10
Kontakt:
Victoria Ekström (lagledare),
070-46 80 411
Viktoria Löfving (tränare),
070-56 61 224

Flickor 11/12
Kontakt:
Viktoria Löfving,
070-56 61 224
Felicia Karlsson,
070-22 16 435