IFK-loggan för twitter med samma färgnyans som i sidhuvudet