Kontrollrutin vid inpassering

Kontrollrutin vid IFK Örebro Handbolls tävlingsmatcher i Idrottshuset i Örebro.

Kontrollen av vaccinationsbevis och identitetshandlingar ska ske i direkt anslutning till inpasseringen till arrangemangslokalen/bollhallen.

Samtliga besökare till arrangemanget (tävlingsmatchen) som är 18 år och äldre ska, innan de får tillträde till arrangemangslokalen/bollhallen, kontrolleras att de har ett godkänt vaccinationsbevis. Kontrollen sker genom verifiering/scanning med godkänd och uppdaterad app, av QR-koden på besökarens vaccinationsbevis. Besökarens identitet kontrolleras och stäms av med godkänd identitetshandling mot vaccinationsbeviset.

Besökaren kan medföra ett utskrivet vaccinationsbevis eller ha det i digital form i en mobil eller liknande.

För personer under 18 år avkräver vi inget vaccinationsbevis. Som arrangör måste vi dock kunna förvissa oss om personens ålder.

Personer som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig mot covid-19, måste kunna uppvisa intyg utfärdat av en läkare eller en annan handling utfärdad av hälso- och sjukvårdspersonal, i vilken det intygas att personen avråds från att vaccineras på grund av medicinska skäl. Intyget ska stämmas av mot godkänd identitetshandling.

Personer över 18 år som vid kontroll inte kan uppvisa ett godkänt vaccinationsbevis, alternativt medicinskt intyg, och godkänd identitetshandling, måste avvisas från arrangemanget.

Ingen registrering får ske av besökarna, inte heller av de som avvisas.