‘Sittplatsförteckning Bollhall 2,daterad 2021-08-13’