Kontaktuppgifter

IFK Örebro Damhandboll

Eyragatan 1, 702 25 Örebro (Idrottshuset)
ifk.orebro.damhandboll@orebrohandboll.se
Gps-koordinater 59,26605, 15,22018
Orgnr: 875001-1663
Plusgiro: 11 97 51-6

STYRELSE
Ordförande
Niklas Isaksson, 0706-03 13 83
niklas.isaksson@orebrohandboll.se,
Sekreterare
Isabella Johnsson, 0705-92 65 88
isabella.johnsson@orebrohandboll.se
Ledamöter
Maria Ärneteg Carlsson, 0703-90 93 37
Pär Ingvarsson, 0703-90 08 58

Vi är damhandboll i Örebro!